Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

27 tháng 10 2022 13:51

câu hỏi

They bought this house ten years ago. --> They have......

They bought this house ten years ago.

--> They have......


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt; They have had/ owned this house for ten years.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :  

-> They have had/ owned this house for ten years.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ ... said than done

2

Được xác nhận