Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

11 tháng 10 2022 09:21

câu hỏi

There was a .. debate about whether the company should be allowed to sell that product. lively flexible main nimble

There was a .. debate about whether the company should be allowed to sell that product.

lively  flexible  main  nimble


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 09:28

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>Chọn lively (sôi nổi, năng nổ)</p><p>" Đã có cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu công ty có được phép bán sản phẩm đó nữa không"</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10

Bài giải chi tiết :  

Chọn lively (sôi nổi, năng nổ)

" Đã có cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu công ty có được phép bán sản phẩm đó nữa không"

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ để tạo idioms take (...) pains with/... sth

2

Được xác nhận