Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

07 tháng 5 2023 07:21

câu hỏi

There......... any water yesterday. 1)wasn't 2)weren't

There......... any water yesterday. 

1)wasn't 

2)weren't 


5

2


Tạ K

09 tháng 5 2023 12:37

<p>There weren's any water yesterday.&nbsp;</p>

There weren's any water yesterday. 

Ngô B

Đã được trả lời một ngày trước

<p>There <strong><u>wasn't </u></strong>any water yesterday.</p>

There wasn't any water yesterday.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

North Viet Nam tiếng Anh là gì

12

Lihat jawaban (3)