Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

19 tháng 10 2022 07:54

câu hỏi

Theo định nghĩa. Dao động điều hoa la gì ?


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 08:23

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Kiên N,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Lý 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p><strong>Dao động điều hòa</strong> là dao động tuần hoàn mà phương trình trạng thái được biểu diễn dưới dạng các hàm điều hoà (sin hoặc cosin). Thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần là một chu kỳ T. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s là tần số f.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Kiên N,

Đây là một bài tập môn Lý 12

Bài giải chi tiết:

Dao động điều hòa là dao động tuần hoàn mà phương trình trạng thái được biểu diễn dưới dạng các hàm điều hoà (sin hoặc cosin). Thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần là một chu kỳ T. Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong 1s là tần số f.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặc điểm của dòng điện kim loại

3

Lihat jawaban (1)