Square root
VBT
Calculator
magnet

Ng N

16 tháng 12 2022 12:48

câu hỏi

Theo https://danso.org/viet-nam vào ngày 10/3/2021, dân số của Việt Nam là 97 912 500 người.Giả thiết rằng tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của Việt Nam luôn (xấp xỉ)là 2%.Hãy làm tròn số chỉ dân số cua Việt Nam đến hàng phần trăm (theo đơn vị tính:triệu người): a) Sau 1năm b)Sau 2năm

Theo https://danso.org/viet-nam  vào ngày 10/3/2021, dân số của Việt Nam là 97 912 500 người.Giả thiết rằng tỉ lệ gia tăng dân số hằng năm của Việt Nam luôn (xấp xỉ)là 2%.Hãy làm tròn số chỉ dân số cua Việt Nam đến hàng phần trăm (theo đơn vị tính:triệu người):                 
a) Sau 1năm

b)Sau 2năm 


18

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

19 tháng 12 2022 11:06

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần số mũ Bài giải chi tiết: Ta có: a) 97 912 500(1+2%)^1 = 99 870 750 người b) 97 912 500(1+2%)^2 = 101 868 165 người Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em với ạ

2

Được xác nhận