Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

27 tháng 10 2022 13:52

câu hỏi

Their wedding will be held in a lovely church. --> The church....

Their wedding will be held in a lovely church.

--> The church....


9

3

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Their wedding will be held in a lovely church.</p><p>=&gt;The church where their wedding will be held is lovely.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

Their wedding will be held in a lovely church.

=>The church where their wedding will be held is lovely.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:54

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Tiếng anh 8 Bài giải chi tiết: The church where their wedding will be held is lovely. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>-&gt;The church where their wedding will be held is lovely. (dùng mệnh đề quan hệ)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc Anh 10, dạng viết lại câu

Bài giải chi tiết :  

->The church where their wedding will be held is lovely. (dùng mệnh đề quan hệ)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Each of my Friends has a..... character (differ)

11

Được xác nhận