Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

26 tháng 5 2022 03:43

câu hỏi

the wearher isn't quite good,


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 14:01

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn H, Đây là một bài tập thuộc dạng bài chia động từ Bài giải chi tiết: the weather isn't quite good. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

He started computer programming as soon as he left school. A. No sooner had he started computer programming than he left school. B. Hardly had he started computer programming when he left school. C. No sooner had he left school than he started computer programming. D. After he left school, he had started computer programming.

5

Được xác nhận