Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu T

20 tháng 12 2022 12:01

câu hỏi

The traffic is also very noisy . It pases my flat


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

21 tháng 12 2022 13:53

Được xác nhận

Chào em Thu T, Dạng bài này là ghép 2 câu đơn thành 1 câu hoàn chỉnh dùng relative clause. Bài giải chi tiết: The traffic which passes my flat is also very noisy. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

“What are the skills that concern you most?” my teacher asked. (I)

9

Được xác nhận