Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguuễn T

23 tháng 7 2021 07:39

câu hỏi

the teacher said "Open the books" giúp mình vs ạ


27

3


Cá_baka_boss_team_wibu C

23 tháng 7 2021 11:40

giáo viên nói " hãy mở cuốn sách của bạn ra"

Bùi N

24 tháng 7 2021 08:36

mở cuốn sách của mình ra

Đệnhấtquốcsưhoakì Đ

27 tháng 7 2021 02:17

mở cuốn sách của mày ra

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ví dụ nếu như mình bị mất gốc tiếng anh thì mình phải làm như nào

2

Lihat jawaban (1)