Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

07 tháng 9 2022 09:47

câu hỏi

The teacher doesn’t allow ____ dictionaries in the final examination. a. being used b. use c. using d. to use

 The teacher doesn’t allow ____ dictionaries in the final examination.

a.     being used               b. use                      c. using                   d. to use


15

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 09:50

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần H,</p><p>Đây là một bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- Công thức "allow":</p><p>+ Có tân ngữ: allow + O + to V</p><p>+ Không có tân ngữ: allow + VING</p><p>- Đáp án cần chọn: C. using (Giáo viên không cho phép sử dụng từ điển trong kì thi cuối kỳ)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần H,

Đây là một bài tập trắc nghiệm môn tiếng Anh.

Bài giải chi tiết:

- Công thức "allow":

+ Có tân ngữ: allow + O + to V

+ Không có tân ngữ: allow + VING

- Đáp án cần chọn: C. using (Giáo viên không cho phép sử dụng từ điển trong kì thi cuối kỳ)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu hỏi láy đuôi bài 9 lớp 11 ai có phương pháp nào hiểu ngữ pháp hơn k

4

Lihat jawaban (1)