Square root
VBT
Calculator
magnet

Phùng N

13 tháng 4 2023 14:58

câu hỏi

the students were believed.... to HN the year before A. to go B. to have gone C. went D. go cho hỏi là đáp án nào và vì sao như vạy ạ

the students were believed.... to HN the year before 

A. to go 

B. to have gone 

 C. went 

D. go 

cho hỏi là đáp án nào và vì sao như vạy ạ


5

1


Thúy H

07 tháng 6 2023 05:31

<p>(C) nha !!!</p><p>+/ Vì ''the year before" là thì QKĐ nên ''go'' của thì QKĐ là ''went".</p><p>&nbsp;</p>

(C) nha !!!

+/ Vì ''the year before" là thì QKĐ nên ''go'' của thì QKĐ là ''went".

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

keep one's .... crossed Tìm từ điền vào chỗ trống và cho ví dụ

2

Được xác nhận