Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuan V

16 tháng 4 2023 23:17

câu hỏi

The stadium is the right of to the swimming pool. Hay là The stadium is to the right of the swimming pool. Câu nào đúng hayy sai ạ????

The stadium is the right of to the swimming pool.

Hay là 

The stadium is to the right of the swimming pool.

Câu nào đúng hayy sai ạ????


3

1


Hải A

23 tháng 4 2023 02:35

<p>The stadium is on the right of the swimming pool</p><p>Câu này mới đúng nha</p>

The stadium is on the right of the swimming pool

Câu này mới đúng nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

good evening

17

Lihat jawaban (5)