Square root
VBT
Calculator
magnet

Hanh H

09 tháng 12 2019 07:38

câu hỏi

the nao la xa hoi chiem huu no le


0

1


Ngô N

10 tháng 12 2019 11:56

gồm 2 giai cấp chủ nô và nô lệ chủ nô:giàu có và có thế lực về chính trị nô lệ : phải làm việc nặng nhọc, bị đối xử tàn bạo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1. Để cày, bừa ở đất Giao Châu người dân đã sử dụng sức kéo của con vật gì? 2. Ngoài Long Biên, còn nơi nào ở nước ta tập trung đông dân cư lúc bấy giờ? 3.Cuối thế kỷ II Thứ sử Giao Châu là ai? 4. Sản phẩm gì ở biển nhà Hán thu thuế đặc biệt ? 5. Sử nhà Đông Hán cũng phải thừa nhận “ ở Giao Chỉ Thứ sử trước sau đều không.......” ? 6.Chính quyền Hán nắm độc quyền về sắt và đặt các chức quan để kiểm soát .... ....việc khai thác? 7.Nghề rèn sắt, làm gốm,dệt vải gọi chung là nghề gì? 8. Nhà nước Âu Lạc đóng đô ở đâu?

0

Lihat jawaban (1)