Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim P

29 tháng 12 2019 04:45

câu hỏi

the nao la chuyen dong co hoc


0

1


Thị S

29 tháng 12 2019 14:18

Chuyển đọng cơ học là sự thay đổi vị trí của 1 vật theo thời gian so với vật khác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một học sinh đi bộ một học sinh đi bộ từ nhà đến trường lúc 6:15 với tốc độ 4,5 km h biết quãng đường từ nhà đến trường dài 1,5 km hỏi học sinh đến trường lúc mấy giờ

12

Lihat jawaban (1)

biểu diễn lực hút của Trái Đất tác dụng vào quả dừa có khối lượng 2kg(tỉ lệ xích tự chọn)

13

Được xác nhận