Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ M

02 tháng 2 2023 14:28

câu hỏi

The last time she had a swim was five years old She hasn't...

The last time she had a swim was five years old

 She hasn't...


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

18 tháng 2 2023 16:18

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Vũ M</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là:&nbsp;</p><p>She hasn't had a swim since she was five years old<br><br>Đây là một bài tập thuộc kiến thức về the present perfect tense<br>Bài giải chi tiết:<br>The last time she had a swim was five years old</p><p>==&gt; She hasn't had a swim since she was five years old<br>Kết luận: đáp án chính xác là</p><p>She hasn't had a swim since she was five years old<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Vũ M
Đáp án cho câu hỏi của em là: 

She hasn't had a swim since she was five years old

Đây là một bài tập thuộc kiến thức về the present perfect tense
Bài giải chi tiết:
The last time she had a swim was five years old

==> She hasn't had a swim since she was five years old
Kết luận: đáp án chính xác là

She hasn't had a swim since she was five years old
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)