Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

15 tháng 10 2022 14:43

câu hỏi

The economy touches every ... of our lives. piece field division aspect

The economy touches every ... of our lives.

piece

field

division

aspect


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 14:53

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>Chọn aspect (khía cạnh, mặt)</p><p>Dịch: Nền kinh tế ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống chúng ta.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

Chọn aspect (khía cạnh, mặt)

Dịch: Nền kinh tế ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống chúng ta.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Learning English well is very important to get a good job in the future. =&gt;It’s……

7

Được xác nhận