Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

27 tháng 10 2022 13:30

câu hỏi

the cat ran into the room ( Ann noticed)

the cat ran into the room ( Ann noticed)


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 12:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn N,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng viết lại câu với động từ tri giác.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>- Ann noticed the cat run into the room.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn N,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng viết lại câu với động từ tri giác.

Bài giải chi tiết:

- Ann noticed the cat run into the room.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

He started computer programming as soon as he left school. A. No sooner had he started computer programming than he left school. B. Hardly had he started computer programming when he left school. C. No sooner had he left school than he started computer programming. D. After he left school, he had started computer programming.

5

Được xác nhận