Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

15 tháng 10 2022 15:00

câu hỏi

The bad weather ... in severe traffic delays and the closure of the airport. resulted concluded met ended

The bad weather ... in severe traffic delays and the closure of the airport.

resulted 

concluded

met

ended


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 15:02

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thảo P,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Anh 12</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết:</strong></p><p>Chọn resulted</p><p>result in ~ led to: dẫn đến, gây ra</p><p>Dịch: Thời tiết xấu dẫn đến việc giao thông bị cản trở nghiêm trọng và sân bay ngừng hoạt động.</p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là một bài tập môn Anh 12

Bài giải chi tiết:

Chọn resulted

result in ~ led to: dẫn đến, gây ra

Dịch: Thời tiết xấu dẫn đến việc giao thông bị cản trở nghiêm trọng và sân bay ngừng hoạt động.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

It is too dark so I can't continue reading I can't go viết thành câu gì ạ

7

Được xác nhận