Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu T

15 tháng 12 2019 12:04

câu hỏi

thay * bằng các chữ số nào để được số 73* chia hết cho2 và 9


0

1


Vũ D

16 tháng 12 2019 05:44

Mình sẽ giúp : Tìm*sao cho 73* :2,:9 Để 73*:2 =⟩*€{0;2;4;6;8} Để 73*:9 7+3+*:9 10+*:9 =⟩*€{8} Vậy số cần tìm là : 738

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chứng minh rằng 12 mũ 200 và 2 mũ 100 có chữ số tận cùng giống nhau

0

Lihat jawaban (3)