Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

21 tháng 10 2022 11:21

câu hỏi

That is,it can make you cough______(3),make your head less intense,and stop your nose_____(4) for a while Câu 3 A.less B.fewer C.much D.more Câu 4:A walking B.jogging C.running D.flowing


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

21 tháng 10 2022 12:00

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Tiếng Anh 10 Bài giải chi tiết: That is,it can make you cough less(3) ,make your head less intense,and stop your nose running(4) for a while Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn lim

6

Được xác nhận