Square root
VBT
Calculator
magnet

Laky T

21 tháng 3 2020 03:30

câu hỏi

Thai sư Trần Thủ Độ là người như thế nào? :):):-|^.^🙋


1

1


Mai T

24 tháng 3 2020 02:56

Thái sư Trần Thủ Độ là người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sao phép nước.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mầm non vừa nghe thấy vội bật chiếc vỏ rơi nó đứng dậy giữa trời khoác áo màu xanh biếc a Trình bày nội dung của khổ thơ trên bằng một câu văn B trong khổ thơ trên tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì và nêu tác dụng của các biện pháp nghệ thuật đó C từ mầm non trong lòng thơ đầu tiên được sử dụng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển đặt câu hỏi với từ mầm non được dùng theo nghĩa chuyển D xác định từ loại danh từ động từ tính từ quan hệ từ đại từ trong khổ thơ trên

0

Lihat jawaban (1)