Square root
VBT
Calculator
magnet

Hằng P

04 tháng 5 2022 08:16

câu hỏi

thếy will hold an English speaking contest next weekend -> An English speaking contest........


5

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

16 tháng 10 2022 13:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hằng P,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng viết lại câu bị động.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- An English speaking contest <strong>will be held</strong> next weekend.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hằng P,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng viết lại câu bị động.

Bài giải chi tiết:

- An English speaking contest will be held next weekend.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

Quốc T

10 tháng 5 2022 03:46

->An English speaking contest will be held next weekend by they.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Which language do you speak?

0

Lihat jawaban (1)