Square root
VBT
Calculator
magnet

Thucam T

25 tháng 10 2019 02:04

câu hỏi

thầy thuốc không cho bệnh nhân biết bệnh hiểm nghèo của mình.Em có suy nghĩa gì về thầy thuốc ?


0

1


Nguyen L

29 tháng 10 2019 12:54

Đây là 1 người thầy thuốc tốt vì nếu ông ấy cho biết thì bệnh nhân sẽ suy sụp bệnh càng nặng hơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bạn của em nói chuyện trong giờ học đó là một hành động như thế nào và em sẽ làm gì

7

Lihat jawaban (3)