Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh C

02 tháng 11 2022 09:44

câu hỏi

thầy cô giúp em ạ

alt

6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 11:48

Được xác nhận

Xin chào em Linh Đây là một bài tập thuộc Bài Lũy thừa với số mũ tự nhiên Bài giải chi tiết: 9/2.2^x=9.2^5 => ½.2^x=2^5 2^(-1).2^x=2^5 2^(x-1)=2^5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

4,628+4,792

13

Được xác nhận