Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai M

06 tháng 10 2022 13:25

câu hỏi

thầy cô giúp e giải câu d với ạ 🥲

alt

7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 13:37

Được xác nhận

<p>Xin chào Mai M.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 11.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Mai M.

Đây là câu hỏi thuộc toán 11.

Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết được thực hiện ở hình bên dưới.

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
alt

Mai M

06 tháng 10 2022 13:41

thầy cô ơi đề bài của em là tìm gtln, gtnn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)