Square root
VBT
Calculator
magnet

Sử C

28 tháng 10 2022 08:07

câu hỏi

THẤY CÁC CON CÓ VẼ KHÓ TÍNH CHẲN LẼ NHỈ. VẬY CHÚ SẼ CHO CÁC CON LÀM BÀI TOÁN NÀY. Bác 5 đi từ A đến B theo 3 chặng đường bằng các phương tiện khác nhau. Chặng thứ nhất dài 3km, Bác 5 đi bộ. Chặng thứ hai Bác 5 đi bằng xe gắn máy trong 45 phút. Chặng thứ ba Bác 5 đi bằng ô tô với vận tốc 55km/giờ. Biết rằng: – Thời gian Bác 5 đi bằng ô tô bằng tổng thời gian Bác 5 đi bộ và đi xe máy. – Nếu Bác 5 đi bằng ô tô từ A đến B chỉ mất 1 giờ 36 phút sớm hơn thời gian Bác 5đi từ A đến B theo 3 chặng bằng các phương tiện khác nhau là 36 phút. Câu hỏi như sau : Câu 1 : Bác 5 năm nay bao nhiêu tuổi ? Câu 2 : Bác 5 sinh năm mấy ? Câu 3 : Bác 5 tuổi con gì ? Câu 4 : Tìm vận tốc Bác 5 khi đi bộ à khi đi bằng xe máy. *** Bác 5 được sinh ra và sống đến hiện tại thì Bác 5 đã trải qua quãng đường không ngắn, thời gian cũng đã lấy đi tuổi thanh Xuân của Bác 5 . Đồng thời quãng đường và thời gian Bác 5 trải qua gặp phải biết bao nhiều là chông gai nhiều khi Bác 5 có lúc chạy theo với vận tốc không tưởng ( quãng đường - Thời gian - vận tốc đồng luôn luôn đồng hành cùng lúc và song song với nhau) haha. ( Mỗi bạn được phép gửi thêm 2 bài nếu đã gửi 3 bài rồi - Còn các bạn chưa gửi bài thì dc phép gửi 3 bài ) Chúc các con thành công với phần thưởng . Cơ hội đã rõ lắm rồi nhá

THẤY CÁC CON CÓ VẼ KHÓ TÍNH CHẲN LẼ NHỈ. VẬY CHÚ SẼ CHO CÁC CON LÀM BÀI TOÁN NÀY.

Bác 5 đi từ A đến B theo 3 chặng đường bằng các phương tiện khác nhau. Chặng thứ nhất dài 3km, Bác 5 đi bộ. Chặng thứ hai Bác 5 đi bằng xe gắn máy trong 45 phút. Chặng thứ ba  Bác 5 đi bằng ô tô với vận tốc 55km/giờ. Biết rằng:
– Thời gian Bác 5 đi bằng ô tô bằng tổng thời gian Bác 5 đi bộ và đi xe máy.
– Nếu Bác 5 đi bằng ô tô từ A đến B chỉ mất 1 giờ 36 phút sớm hơn thời gian Bác 5đi từ A đến B theo 3 chặng bằng các phương tiện khác nhau là 36 phút.
Câu hỏi như sau : 
Câu 1 : Bác 5 năm nay bao nhiêu tuổi ?
Câu 2 : Bác 5 sinh năm mấy ?
Câu 3 : Bác 5 tuổi con gì ?
Câu 4 : Tìm vận tốc Bác 5 khi đi bộ  à khi đi bằng xe máy.
*** Bác 5 được sinh ra và sống đến hiện tại thì Bác 5 đã trải qua quãng đường không ngắn, thời gian cũng đã lấy đi tuổi thanh Xuân của Bác 5 . Đồng  thời quãng đường và thời gian Bác 5 trải qua gặp phải biết bao nhiều là chông gai nhiều khi Bác 5 có lúc chạy theo với vận tốc không tưởng ( quãng đường - Thời gian - vận tốc đồng luôn luôn đồng hành cùng lúc và song song với nhau) haha.
( Mỗi bạn được phép gửi thêm 2 bài nếu đã gửi 3 bài rồi - Còn các bạn chưa gửi bài thì dc phép gửi 3 bài )
Chúc các con thành công với phần thưởng .
Cơ hội đã rõ lắm rồi nhá 


83

1


Hong L

29 tháng 10 2022 05:50

<p><i>hay</i></p>

hay

Châu N

29 tháng 10 2022 12:33

sai rồi bn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận