Square root
VBT
Calculator
magnet

La N

28 tháng 11 2022 05:39

câu hỏi

thể tích tính điều kiện thường ?

thể tích tính điều kiện thường ?


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 13:55

Được xác nhận

Chào em La N, Bài giải chi tiết: Điều kiện thường là điều kiện có nhiệt độ là nhiệt độ phòng: T=25 độ C và áp suất là p=1atm. Công thức tính thể tích: V = 24. số mol khí (l) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nung 23g đá vôi có chứa CaCO3 hoàn toàn ta thu được 4,48 lít khí CO2 ở đktc và chất rắn A a/ Tính khối lượng chất rắn A . A là hỗn hợp hay nguyên chất? Vì sao? b/ Tính % CaCO3 trong 24g đá vôi

10