Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ B

02 tháng 10 2022 14:00

câu hỏi

Thể tích khí hidro điều kiện tiêu chuẩn cần dùng để khử hoàn toàn hỗn hợp 40 g CuO và 223 g PbO là


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

03 tháng 10 2022 07:39

Được xác nhận

<p>Chào em Ly P,&nbsp;</p><p>Đây là câu hỏi thuộc Hóa 9.&nbsp;</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau:&nbsp;</p><p>H<sub>2</sub> + PbO → H<sub>2</sub>O + Pb</p><p>1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1</p><p>CuO + H<sub>2</sub> →Cu+ H<sub>2</sub>O</p><p>0,5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,5</p><p>n(H2)=1,5</p><p>V=1,5.22,4=33,6l</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em</p>

Chào em Ly P, 

Đây là câu hỏi thuộc Hóa 9. 

Lời giải chi tiết cho câu hỏi như sau: 

H2 + PbO → H2O + Pb

1          1

CuO + H2 →Cu+ H2O

0,5        0,5

n(H2)=1,5

V=1,5.22,4=33,6l

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: HCl, Ba(OH)2, NaOH

8

Lihat jawaban (2)