Square root
VBT
Calculator
magnet

Ca H

07 tháng 9 2022 03:55

câu hỏi

Thưrc hiện phép tính: d) (x+y^(2))^(3)

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 04:07

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ca H</p><p>Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 8, Bài hằng đẳng thức<br>Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ca H

Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 8, Bài hằng đẳng thức
Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết rằng: a) (x−1)^(3)=27

1

Được xác nhận