Square root
VBT
Calculator
magnet

Oanks O

17 tháng 10 2019 05:50

câu hỏi

thành tựu của liên xô


4

2


Bính V

24 tháng 10 2019 12:35

Hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ tư (trước 9 tháng ) Năm 1950,Công nghiệp tăng 73%,nông nghiệp vượt trước chiến tranh Hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng Về khoa học -kĩ thuật :Năm 1949 Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền hạt nhân của Mĩ

Nha H

18 tháng 10 2019 14:48

lien xo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong những thành tựu liên xô đạt được thì thành tựu nào quan trọng nhất ? Vì sao?

5

Lihat jawaban (1)