Square root
VBT
Calculator
magnet

Duy D

09 tháng 1 2020 11:29

câu hỏi

Thành phần làm chức năng định hình tế bào


0

1


Lê H

10 tháng 1 2020 14:01

Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặc điểm các loại quả : quả khô( quả khô nẻ và quả khô không nẻ) quả thịt( quả mọng và quả hạch cho ví dụ

2

Lihat jawaban (1)