Square root
VBT
Calculator
magnet

Á Đ

15 tháng 12 2020 12:36

câu hỏi

thành ngữ là gì


11

1

Được xác nhận

HoaláHẹ H

15 tháng 12 2020 22:49

Được xác nhận

Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nêu những ta chính của bài văn Tinh thần yêu nước của nhân dân ta và Ya nghĩa văn chương

0

Lihat jawaban (2)