Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

13 tháng 9 2022 07:36

câu hỏi

Thí nghiệm điều chế và thu khí axetilen trong phòng thí nghiệm được mô tả như hình vẽ bên. a) Cho biết hóa chất chứa trong các dụng cụ (1),(2),(3) và viết PTHH xảy ra trong bình (2) b) Chất chứa trong bình (3) có tác dụng gì?

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

27 tháng 9 2022 01:46

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương 4, lớp 9 Bài giải chi tiết: a) Hóa chất chứa trong các dụng cụ (1),(2),(3) là H20, CaC2, NaOH PTHH: CaC2+H20-> Ca(OH)2+C2H2 b) Để thu được khí axetilen Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)