Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

10 tháng 8 2022 07:11

câu hỏi

Thả đồng thời 300g sắt ở nhiệt độ 100C và 400g đồng ở nhiệt độ 250C vào bình cách nhiệt trong đó chứa 200g nước ở nhiệt độ 200C. Cho biết nhiệt dung riêng của sắt đồng, nước lần lượt là 460 J/Kg.K; 400 J/Kg.K; 4200 J/Kg.K và sự hao phí nhiệt vì môi trường bên ngoài là không đáng kể. Hãy tính nhiệt độ của hỗn hợp khi cân bằng nhiệt được thiết lập.


3

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khi biểu diễn 1 lực ta phải biểu diễn các yếu tố nào? Hãy biểu diễn lực sau: Lực kéo vật có phương nằm ngang , chiều từ trái sang phải và có độ lớn 200 N ( 1 cm ứng với 50 N)

2