Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

23 tháng 4 2020 10:49

câu hỏi

Thùng gạo tẻ có 53 kg,Thùng gạo nếp có ít hơn thùng gạo tẻ 8 kg. Hỏi thùng gạo nếp có bao nhiêu ki-lô-gam


1

1


Army A

23 tháng 4 2020 14:10

45kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 10 người đều ngồi vào 2 bàn ăn. hỏi mỗi bàn có mấy người? tóm tắt bài toán và giải

0

Lihat jawaban (1)