Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

04 tháng 10 2022 08:40

câu hỏi

Thường dùng những chất nào để ức chế quá trình phân hủy hidro peoxit?


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

04 tháng 10 2022 08:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ly P</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>Bình thường H2O2 phân huỷ chậm trong dung dịch ở nhiệt độ thường. Nhưng nếu cho vào dung dịch này một ít bột MnO2, bọt oxi sẽ thoát ra rất mạnh. Khi phản ứng kết thúc, MnO2 vẫn còn nguyên vẹn. Hidro peoxit rất tinh khiết và tương đối bền, nhưng khi có lẫn những tạp chất như các kim loại nặng và ion của chúng hoặc khi đun nóng hay bị chiếu sáng, nó phân hủy mạnh và có thể gây nổ. Bởi vậy, Hidro peoxit và dung dịch của nó thường được bảo quản ở chỗ râm mát và tối. Để làm bền, người ta cho thêm những chất ức chế như axit photphoric hay axit sunfuric. Ngược lại, dung dịch kiềm thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy H2O2.</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa 10

Bài giải chi tiết :  

Bình thường H2O2 phân huỷ chậm trong dung dịch ở nhiệt độ thường. Nhưng nếu cho vào dung dịch này một ít bột MnO2, bọt oxi sẽ thoát ra rất mạnh. Khi phản ứng kết thúc, MnO2 vẫn còn nguyên vẹn. Hidro peoxit rất tinh khiết và tương đối bền, nhưng khi có lẫn những tạp chất như các kim loại nặng và ion của chúng hoặc khi đun nóng hay bị chiếu sáng, nó phân hủy mạnh và có thể gây nổ. Bởi vậy, Hidro peoxit và dung dịch của nó thường được bảo quản ở chỗ râm mát và tối. Để làm bền, người ta cho thêm những chất ức chế như axit photphoric hay axit sunfuric. Ngược lại, dung dịch kiềm thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy H2O2.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 665. Chất có mùi thơm dễ chịu, giống mùi quả chín là : A. Etanol. B. Glucozơ. C. Etanoic. D. Amyl propionat.

10

Được xác nhận