Square root
VBT
Calculator
magnet

Đăng K

28 tháng 12 2022 14:01

câu hỏi

Thương của 2 số là 45. Khi gấp số bị chia lên 2 lần thì thương mới là bao nhiêu

Thương của 2 số là 45. Khi gấp số bị chia lên 2 lần thì thương mới là bao nhiêu

 

alt
alt
alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

29 tháng 12 2022 07:36

Được xác nhận

Chào em Đăng K, Đáp án: 22.5 Ban đầu ta có thương của 2 số là 45. Khi ta gấp đôi số chia tức ta lấy giá trị của thương ban đầu chia thêm cho 2, tức ta sẽ được 45/2 = 22.5 Đáp án cuối cùng: 22.5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của các thầy cô nhà Kiến nhé. Cảm ơn em và chúc em học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A là một tập hợp, xác định các tập hợp A∪A

2

Được xác nhận