Square root
VBT
Calculator
magnet

Ánh C

26 tháng 12 2019 11:39

câu hỏi

thế nào là thể thơ lục bát


0

1


Dũng D

28 tháng 12 2019 08:07

hể thơ lục bát là một thể thơ của Việt Nam, đúng như tên gọi, một cặp câu thơ cơ bản gồm một câu 6 âm tiết và 1 câu 8 âm tiết, phối vần với nhau

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết bài văn giải thích" thanh niên phải biết ước mơ và hành động " của TỐ HỮU

6

Lihat jawaban (1)