Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy T

06 tháng 4 2020 02:46

câu hỏi

Thế nào là tôn trọng kỉ luật??


0

1


Thuvan V

06 tháng 4 2020 05:52

tôn trọng kỉ luật là trách nhiệm của cộng đồng. Tôn trọng kỉ luật còn giúp ta trở nên có kỉ luật, tự giác chấp hành và sẽ trở thành một công dan tốt hơn nếu chúng ta tôn trọng kỉ luật

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sieng nang

0

Lihat jawaban (2)