Square root
VBT
Calculator
magnet

Trí T

02 tháng 12 2019 12:55

câu hỏi

thế nào là từ mượn


0

1


T. Mai

03 tháng 12 2019 10:10

Từ mượn: là những có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài được tiếng Việt vay mượn để biểu thị những sự vật, hiện tượng, đặc điểm... mà tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị. Vd: Tráng sĩ, thính giả, yếu điểm... Ô tô, ga, ra-di-o...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thạch Sanh đã trải qua mấy thử thách

0

Lihat jawaban (1)