Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồng N

15 tháng 6 2020 10:52

câu hỏi

thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân ? hãy nêu việc em đã làm được để thể hiện tốt bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân


4

1


Lucy N

17 tháng 6 2020 11:28

Quyền xâm phạm về chỗ ở là vào nhà của người Khác khi chưa được chủ nhà cho phép Khi đến nhà bạn chơi hoặc mượn chuyện nếu nhà bạn khóa cửa hoặc không có ai ở nhà thì em sẽ đi về nhà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao phải tiết kiệm

0

Lihat jawaban (3)