Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenlequyen N

25 tháng 11 2019 11:52

câu hỏi

thế nào là phản xạ âm


0

3


Hương N

19 tháng 5 2020 12:52

là âm dội lại khi gặp vật cản

Tùng V

27 tháng 11 2019 13:14

Âm phản xạ lá âm dội lại khi gặp một vật chắn.

Thanh V

27 tháng 11 2019 13:58

Là âm dội lại khi gặp mặt chắn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

để tia sáng chiếu theo phương nằm ngang tới gương phẳng, bị phản xạ chiếu xuống theo phương thẳng đứng , thì phải đặt gương phẳng nghiêng với mặt đất một góc bao nhiêu? vẽ hình minh họa?

12

Lihat jawaban (1)