Square root
VBT
Calculator
magnet

Lường T

28 tháng 10 2022 13:21

câu hỏi

Thế nào là nguyên tử

Thế nào là nguyên tử


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 10 2022 16:56

Được xác nhận

<p>Xin chào em Lường T<strong>,</strong> &nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Hóa 8</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Nguyên tử là <strong>hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện</strong>. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Lường T,  

Đây là một bài tập thuộc Hóa 8

Bài giải chi tiết:

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)