Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm G

14 tháng 1 2022 07:49

câu hỏi

thế nào là đường trung trực của đoạn thăng


6

1


Hồng N

14 tháng 1 2022 09:36

đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giả trị của biếu thức a) A=(−3)/17+(2/3+3/17)

0

Được xác nhận