Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiều N

15 tháng 12 2019 02:58

câu hỏi

thế nào là lực đàn hồi? 😰


0

2


Lê T

15 tháng 12 2019 12:11

lực mà lò xo khi biến dạng tác dụng vào quả nặng trong thí nghiệm trên gọi là đàn hồi

Nguyễn H

22 tháng 12 2019 04:55

lực đàn hồi là khi vật biến dạng đàn hồi tác dụng lực đàn hồi lên vật làm vật bị biến dạng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hộ em với

2

Được xác nhận