Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi N

06 tháng 4 2020 08:54

câu hỏi

Thế nào là lễ độ


0

2


Dương T

06 tháng 4 2020 12:39

lễ độ là cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác lễ độ Thể hiện sự tôn trọng và quý mến của mình đối với mọi người

Võ T

13 tháng 4 2020 08:31

lễ độ là cư xử đúng mực của mỗi mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.lễ độ thể hiện sự tôn trọng quý mến

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng gia đình văn hoá

8

Lihat jawaban (1)