Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu T

10 tháng 12 2021 12:20

câu hỏi

Thế nào là khoáng sản mỏ khoáng sản


16

2


Leosaki N

12 tháng 12 2021 08:37

Ớ ???

Lùn L

13 tháng 12 2021 12:29

Là có : vàng,bạc,sắt,dầu mỏ,đồng,....vv....

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1000kg=?N vậy

0

Lihat jawaban (1)