Square root
VBT
Calculator
magnet

NGÔ M

24 tháng 12 2019 05:49

câu hỏi

thế nào là đại từ. em hiểu như thế nào


1

1


Ngọc K

24 tháng 12 2019 13:19

Đại từ là những từ dùng để trỏ người, sự vật ,hoạt động ,tính chất,....được nói đến trong 1 ngữ cảnh nhất định của lời nói hoặc dùng để hỏi Em hiểu đại từ là những từ dùng để trỏ ,để hỏi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cần phải ra sức phấn đấu để cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn được rút gọn thành phần nào

0

Lihat jawaban (1)