Square root
VBT
Calculator
magnet

Võ N

02 tháng 11 2019 14:51

câu hỏi

thế nào là cây ngay không sợ chết đứng viết tóm tắt


0

1


Phạm K

10 tháng 11 2019 08:43

nghĩa là một người không làm gì sai cả, thì sẽ không sợ bất cứ chuyện gì mà người khác cho rằng là sai

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong h học TA Hùng phát hiện trên bảng có 2 từ thầy dịch sai,Huy đibhj nhắc thầy nhưng bạn sợ làm như vậy là vô lễ và thầy sẽ giận.Nếu em là Huy thì em sẽ xử sự thế nào?

2

Lihat jawaban (2)