Square root
VBT
Calculator
magnet

Giáp K

10 tháng 7 2021 11:59

câu hỏi

Thế nào là căn bậc hai


29

1


Bí Ẩ

11 tháng 7 2021 17:27

Mọi số thực không âm đều có một căn bậc hai không âm duy nhất đó là căn bậc hai

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải Phương Trình a)√72x/√128=3/4

41

Lihat jawaban (1)